Śląsk – region z IT-potencjałem

2016-07-20

Dynamiczny rozwój Śląska jest zauważalny na wielu płaszczyznach – od przemysłu, infrastruktury, medycyny czy usług po kulturę i sztukę. Podobnie obiecującym tempem rośnie znaczenie branży IT w Polsce, która stanowi obecnie prężnie rozwijający się rynek z optymistycznymi perspektywami na przyszłość. Dobry czas dla regionu śląskiego i sprzyjająca sytuacja sektora nowych technologii sprawiły, że Katowice stały się jednym z głównych ośrodków IT w Polsce.

Dynamic growth of London

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat Polska przeszła sporą transformację sektora usług biznesowych. Osiągając pozycję rynku dojrzałego, stała się konkurencyjna na arenie międzynarodowej. Widać to także na Śląsku, gdzie kilkadziesiąt prężnie działających ośrodków zatrudnia kilkanaście tysięcy specjalistów. Większość firm posiada w strukturach dział IT. Ogromny potencjał tej branży i fakt, że w Katowicach rynek nie jest jeszcze tak nasycony jak np. w Warszawie czy w Krakowie, sprawiają, że miasto zarówno w oczach przedsiębiorców, jak i potencjalnych pracowników cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dodatkowym atutem jest rozwinięta komunikacja drogowa i kolejowa oraz lotnisko.

Edukacja i rozwój

Konsekwentna realizacja planu rozwoju regionu obejmuje także zaangażowanie w działania wyższych uczelni i dostosowywanie rynku pracy do posiadanych zasobów. Efektywna współpraca, dialog i zaangażowanie zarówno szkół, jak i pracodawców to inwestycja, która może zapewnić regionowi konkurencyjność nie tylko obecnie, ale i za kilka, kilkanaście lat. Szeroki wybór uczelni publicznych (m.in. Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Śląskiego), jak i kilkudziesięciu prywatnych sprawia, że coraz większa liczba absolwentów szkół średnich, zainteresowanych branżą IT, wiąże swój rozwój i karierę zawodową właśnie ze Śląskiem, podnosząc wartość regionu o zasoby wysoko wykwalifikowanej kadry.

Sprzyjające inicjatywy

Już w 2006 roku technologie informatyczne i telekomunikacyjne – obok energetyki, biotechnologii czy inżynierii materiałowej - były zaliczane do priorytetowych gałęzi rozwoju województwa śląskiego. Projektami wspierającymi ten proces są m.in. Regionalna Strategia Innowacji na lata 2013-2020 (RSI), a także Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (RPO). Wśród inteligentnych specjalizacji, na których się skupiają, nacisk położony jest zwłaszcza na sektor informatyczny. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę instytucji wsparcia biznesu w postaci parków naukowo-technologicznych, parków przemysłowych czy tzw. inkubatorów, przed regionem stoi ogromna szansa, którą zapewne wykorzysta.

Anna Daraż
Anna Daraż
Copywriter